Супоришҳои тестӣ

1. Бо кадом омилҳо соҳаи итифодабарии усули қабули қарорҳо муайян мегардад?
    1. хислати муаммоҳои қабули қарор.
    2. шароитҳое, ки таҳти онҳо қарорҳо қабул мегарданд.
    3. пайвандии ҳардуи омилҳо.
    4. савол нодуруст оварда шудааст.
2. Кадом нишонаҳо аслан дурустии усули ҳуҷуми зеҳниро тавсиф мекунанд?
    1. номуайянии коршиносон.
    2. якчанд давраи пурсиши коршиносон.
    3. манъ кардани танқид ва баҳодиҳии пешниҳоди коршиносон дар ҷараёни пешбарӣ.
    4. ҷавоби дуруст мавҷуд нест.
3. Фарқияти мафҳумҳои “самаранокии идоракунӣ” ва “самаранокии қарорҳои идоракунӣ»-ро чӣ гуна мефаҳмед?
    1. онҳо мутлақо категорияҳои бо ҳам алокаманд нестанд.
    2. аз самаранокии қабули қарор самаранокии идоракунӣ вобастагӣ дорад.
    3. онҳо мафҳуми баробармаъно мебошанд.
    4. ҷавоби дуруст нест
4. Кадоме аз усулҳои наслии вариантҳои алтернативии қарорҳои идоракунӣ ба истифодаи таҷрибаи қарорҳои пешинаи муаммоҳои монанд асос меёбад:
    1. усули ҳуҷуми зеҳнӣ.
    2. усули андозӣ.
    3. усули наслӣ.
    4. усули делфӣ.
5. Бартарияти истифодабарии санҷиши коллективӣ дар чӣ ифода меёбад?
    1. баҳодиҳии басёрҷабҳа ва далелнокии қарори идоракунӣ.
    2. имконияти якҷоякунии нуқтаҳои назари гуногуни қарори идоракунӣ
    3. пешниҳоди миқдори зиёди вариантҳои алтернативии қарорҳо ба шахсе, ки қарор қабул менамояд.
    4. таҳлили ҷузъии ҳолат.
6. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти идоракунӣ ҳангоми амалисозии (омодагӣ) қарори идоракунӣ:
    1. натиҷагирӣ.
    2. истеҳсолӣ.
    3. самаранокӣ.
    4. касбӣ.
7. Мафҳуми «таваккал» ҳангоми қабули қарорҳои идоракунӣ дар чӣ таҷассум меёбад?
8. Зарурияти қабули қарор дар чӣ ифода меёбад?
9. Оё дуруст қайд менамоянд, ки шахси қабулкунандаи қарор доимо яке аз менеҷерони ташкилот мебошад?
    а) ҳа, дуруст аст
    б) не, гурӯҳ ҳам метавонад шахси қабулкунандаи қарор бошад.
10.  Асоси усули эвристикиро усули индуксия ташкил медиҳад:
    а) Ҳа.
    б) Не.

Last modified: Monday, 20 November 2017, 2:33 PM