Описание категории 

Ҳуқуқи манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Воситаи таълимӣ.

Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ Раҳимзода М.З., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Меликов У.А. – Душанбе: ҶДММ “Мастер Принт”, 2022. - 311 с.

Воситаи таълимиии мазкур фарогири масъалаҳои муҳими ҳуқуқи манзили Ҷумҳури Тоҷикистон буда, тибқи талаботи стандартҳои таълимӣ барои макотиби олӣ дар низоми таълими кредитӣ таҳия гардидааст. Дар воситаи таълимии мазкур талаботҳои Кодекси нави манзил (2022) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, ҳамзамон таҷрибаи судӣ ва Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ мавриди истифода қарор дода шудааст, то ин ки хонанда тавонад аз он маълумоти бештар ва заруриро ба даст орад. Воситаи таълимии мазкур бо Қарори Шӯрои методию таълимии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои нашр тавсия гардидааст. Он барои донишҷӯён, аспирантон, докторантон, устодони донишгоҳо ва факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, кормандони давлатӣ, инчунин доираи васеи хонандагон тавсия карда мешавад.

© Ҳайати муаллифон, 2022


Ин силсила мақолаҳои таҳлилӣ натиҷаи соли якуми кори таҳлилгарони навкор дар барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад, ки фаъолияти он ба рушди нерӯ и таҳлилии таҳлилгарони мустақил, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои давлатии соҳаи молияи давлатӣ равона гардидааст. 

Маҷмуаи мақолањо бо дастгирии Вазорати Рушди Байналмилалии Британияи Кабир дар доираи барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расидааст.


Ин силсила мақолаҳои таҳлилӣ натиҷаи соли якуми кори таҳлилгарони навкор дар барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад, ки фаъолияти он ба рушди нерӯ и таҳлилии таҳлилгарони мустақил, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои давлатии соҳаи молияи давлатӣ равона гардидааст. 

Маҷмуаи мақолањо бо дастгирии Вазорати Рушди Байналмилалии Британияи Кабир дар доираи барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расидааст.

Ин силсила мақолаҳои таҳлилӣ натиҷаи соли якуми кори таҳлилгарони навкор дар барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад, ки фаъолияти он ба рушди нерӯ и таҳлилии таҳлилгарони мустақил, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои давлатии соҳаи молияи давлатӣ равона гардидааст. 

Маҷмуаи мақолањо бо дастгирии Вазорати Рушди Байналмилалии Британияи Кабир дар доираи барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расидааст.

Ин силсила мақолаҳои таҳлилӣ натиҷаи соли якуми кори таҳлилгарони навкор дар барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад, ки фаъолияти он ба рушди нерӯ и таҳлилии таҳлилгарони мустақил, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои давлатии соҳаи молияи давлатӣ равона гардидааст. 

Маҷмуаи мақолањо бо дастгирии Вазорати Рушди Байналмилалии Британияи Кабир дар доираи барномаи «Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расидааст.


Учебно-методический комплекс подготовлен в рамках программы  Отделение международной организации Института "Открытое общество"- Фонда Содействия в Таджикистане при финансовой поддержке Министерства международного развития Великобритании 

Позиция Отделения международной организации Института "Открытое Общества" - Фонд Содействия в Таджикистане и Министерства международного развития Великобритании  может не совпадать с точкой зрения авторов.

 

Данный видео-курс посвящен Программе “Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане”, которая является одним из важнейших и приоритетных направлений в деятельности Таджикского Филиала Института «Открытое Общество» – Фонд Содействия и финансируется Министерством Международного Развития Великобритании. 

Цель программы - повышение уровня предоставления государственных услуг и усиление уровня участия гражданского общества, а также подотчетности.


Миралиён Қ.А.
Роҳнамо: идеологияи миллӣ ва ҷавонон

Дастури таълимии иттилоотию методӣ

Миралиён Қ.А.
Ҷавонон ва 20 соли истиқлолият


Душанбе 2012
(Комплекси таълимӣ-методӣ)

Муаллифон: Ҷурабоев Ғ., Муминова Ф. М., Ҷабборов Ф.А., Садриддинов М.И., Аъзамова Г., Мирокилова Н.Т., Наҷмиддинов А. М., Мавлонназаров C.


Ҷ 17 Ҷалби шаҳрвандон дар қабули қарорҳои давлатӣ: комплекси таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои «Идораи давлатӣ» ва «Идораи мақомоти маҳаллӣ» – Душанбе : «Ирфон», 2017. - 156 cаҳ.

Комплекси таълимӣ-методӣ аз фанни «Ҷалби шаҳрвандон дар қабули қарорҳои давлатӣ» матни лексияҳо, саволҳо барои кори мустақилона, супоришҳо барои машғулиятҳои амалӣ, супоришҳои тестӣ ва кейсҳоро дар бар мегирад. Маводи мазкур ҳамчун асоси методӣ барои омӯзиши фанни мазкур хизмат менамояд. Комплекси таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои 1-26010100 -«Идораи давлатӣ» ва 1-26010101 - «Идораи мақомоти маҳаллӣ» пешбинӣ гардидааст.


Get it on Google Play