Супоришҳо барои кори мустақилона

  1. Моҳияти мафҳуми «Қарорҳои идоракунӣ»-ро шарҳ диҳед.

  2. Нақши идоракунии қарорҳоро дар ҷараёни идоракунӣ муайян созед.

  3. Қарорҳои идоракуниро гурӯҳбандӣ намоед.

  4. Омилҳои асосии таъсиррасонанда ба сифати қарорҳои идоракуниро кадомҳоянд.

  5. Моҳияти усули ҳуҷуми зеҳниро нависед.

  6. Моҳияти усули Делфиро шарҳ диҳед.


Last modified: Monday, 20 November 2017, 2:30 PM