Супоришҳо барои кори мустақилона:

  1. Проблемаҳои асосии иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеаро номбар намоед?

  2. Фаъолтияти иҷтимоӣ дар соҳаи маориф чиро дар назар дорад?

  3. Моҳият ва мундариҷаи мониторинг чиро ифода менамояд?

  4. Вазифаҳои асосии мониторинги иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаро муайян намоед.

  5. Марҳилаҳои асосии гузаронидани мониторингро номбар кунед.

  6. Низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ кадом функсияҳои асосиро иҷро менамояд?

  7. Вазифаҳои асосии мониторинги низоми иҷтимоӣ-иқтисодиро номбар намоед?

  8. Мониторинги низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ кадом унсурҳои таркибиро дар бар мегирад?

  9. Ҳалли кадом проблемаҳо ташаккули консепсияи низоми мониторингро дар назар дорад?

  10. Функсияҳои асосии мониторинги идоракунии низоми иҷтимоӣ-иқтисодиро номбар кунед?


Last modified: Wednesday, 15 November 2017, 2:49 PM