Саволҳои рейтингӣ (боби 4)

1. Баро чӣ трансформаторҳоро параллел пайваст мекунанд?
2. То чанд трансформаторро параллел пайваст кардан мумкин аст?
3. Шарти якуми параллел пайваст намудани трансформаторҳоро фаҳмонед ва нишон диҳед?
4. Шарти дуюми параллел пайваст намудани трансформаторҳоро фаҳмонед ва нишон диҳед?
5. Шарти сеюми параллел пайваст намудани трансформаторҳоро фаҳмонед ва нишон диҳед?
6. Дар мавриди параллел пайваст намудани трансформаторҳо иқтидори умумии онҳо чӣ тавр муайян карда мешавад?
7. Агар яке аз шартҳои параллел пайваст намудани трансформаторҳо иҷро нашаванд чӣ ҳодиса рух доданаш мумкин аст?
8. Дар мавриди параллел пайваст намудани трансформаторҳо агар шиддати расиши кӯтоҳи онҳо аз ҳамдигар 10% фарқ кунанд чӣ ҳодиса рух доданаш мумкин аст?
9. Иқтидори трансформаторҳои параллел пайвастшаванда то чанд буда метавонанд?
10. Дар мавриди ба трансформаторҳои иқтидорашон 1000 кВА ва 630 кВА кадом трансформатори иқтидораш камтарро параллел пайваст кардан мумкин аст?
11. Дар мавриди ба трансформаторҳои иқтидорашон 1000 кВА ва 630 кВА кадом трансформатори иқтидораш калонтарро параллел пайваст кардан мумкин аст?
12. Коэффитсиенти кори фоиданоки трансформатори қуввагӣ аз чӣ вобаста мебошад?

Последнее изменение: Понедельник, 9 апреля 2018, 16:16