Этот курс о проектировании, строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций

Мошинҳои электрӣ (Қисми 3 )
Муҳаррикҳои асинхронӣ


Муаллифон:
А.Я.Абдураҳмонов н.и.т., - дотсенти ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ
М.Т.Абдураҳмонова - муаллими калони ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ
М.Ҳ.Содиқов - муаллими калони ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ

Муқарризон:
Қасобов Л.С. - н.и.т.,дотсенти (ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ
Нуъмонов Т.Э. - н.и.т. (Директори ташкилоти ҷамъиятии "Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва коммукатсионӣ")
Эргашев С. - Нақшаи компютерӣ


Мошинҳои электрӣ (Қисми 1)
Трансформаторҳо
Душанбе 2010


Муаллифон:
А.Я.Абдураҳмонов н.и.т., - дотсенти ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ
М.Т.Абдураҳмонова - муаллими калони ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ
Р.Раҳмонов н.и.ф.-м.дотсенти ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ

  Мошинҳои электрӣ. Қисми 1 "Трансформаторҳо". Дарснома барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва миёнаи махсуси соҳаи энергетика.
  Хонандаи муҳтарам, ин дарснома китоби аввалинест аз маҷмӯайи ба фанни томи МОШИНҲОИ ЭЛЕКТРӢ бахшида шудааст. Дар он назарияи сохт ва амали трансформаторҳои куввагӣ ва маводҳое, ки дар онҳо мавриди истифода мегардад, пешниҳод гардидааст.

Мошинҳои элеқтрӣ (Қисми 2)
Мошинҳои ҷараёни доимӣ

Муаллифон:
А.Я.Абдураҳмонов - н.и.т., дотсенти ДТТ ба номи академик М.Осимӣ
М.Т.Абдураҳмонова - муаллими калони ДТТ ба номи академик М.Осимӣ
Муқарризон:
Қасобов Л. - н.и.т.,дотсент (ДТТ ба номи академик М.Осимӣ).
Давлатшоев Д. - н.и.т.,дотсент (ДТТ ба номи академик М.Осимӣ).
Нӯъмонов Т.Э. - н.и.т., директори Ташкилоти Ҷамъиятии "Маркази ТИК".
Нақшаи компютерӣ:
Эргашев С.

Мошинҳои электрӣ.Қисми 2 "Мошинҳои ҷараёни дойимӣ".Дарснома барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва миёнаи махсуси соҳаи энергетика бахшида шудааст.

Душанбе 2015