Номгӯи тахминии мавзӯъҳои рисолаҳои хатм

аз фанни методикаи таълими  биология  барои хатмкунандагонии (донишҷӯёни курсҳои чорум) факултети  биология

1.Таълими проблемавӣ дар дарсҳои биология ҳамчун маводи фаъолгардонии фаъолияти тафакури хонандагон.

2.Истифодабарии маводҳои маҳал дар дарсҳои зоология (дар маводҳои мамунгоҳҳои ва ѓурукҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

3.Ба роҳ мондани эксприментҳои биологӣ дар таълими биология

4.Тарбияи эстетикӣ дар таълими биология

5.Айёният ҳамчун маводи дидактикӣ дар таълими биология

6.Таҷрибаҳо ҳамчун усули ьаълими биология дар синфи 6

7.Ба роҳ мондани тарбияи экологии хонандагон дар дарсҳои биология

8.Ба роҳ мондани корҳои мустақилона дар дарсҳои биология

9.Методикаи истифодабарии шеърҳо дар таълими биология.

10.Валеология ва тадбиқи он дар ҳаёт.

11.Роҳҳои ҳалли масъалаъҳои экологӣ дар таълими биология

12.Ба роҳ мондани корҳои беруназсинфӣ дар таълими биология

13.Асосҳои фаъолнокии омӯзиши пай дар пай дар таълими биология.

14.Ба роҳ мондани ҳалли масъалаҳои генетикӣ зимни омӯзиши биология.

15.Методикаи омӯзиши  мавзуи «системаи такяву ҳаракат»

16.Ҳайвонотҳои хонагӣ ҳамчун объекти корҳои таълимӣ дар омӯзиши  зоология

Last modified: Friday, 11 January 2002, 6:22 AM