Видеои мазкур дар бораи чигуна истифода кардани платформаи ватании BigBlueButton мебошад.

Дастури "Рушди саводнокии иттилоотӣ ва арзёбии интиқоди иттилоот" барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, роҳбарони синфҳо, сарварони иттиҳодияҳои методӣ, кор мандони китобхонаҳо, волидон ва дигар шахсони манфиатдор пешбинӣ шудааст. Маводи ин дастур метавонад дар донишкадаҳои такмили ихтисос мавриди истифода қарор гирад.

Данное учебное пособие предназначено для педагогов общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, руководителей средних общеобразовательных учреждений, учителей, классных руководителей, руководителей методических объединений, работников библиотек, родителей и других заинтересованных лиц. Материал пособия может быть использован в институтах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.