Хи́мия — наука о химических элементах, их соединениях и превращениях, происходящих в результате химических реакций. Поскольку все вещества состоят из атомов, которые благодаря химическим связям способны формировать молекулы, то химия занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами, полученными в результате таких взаимодействий.

Предмет химии — химические элементы и их соединения, а также закономерности, которым подчиняются различные химические реакции. Химия имеет много общего с физикой. Современная химия является самой обширной среди всех естественных наук.


«Широко простирает химия руки свои в дела человеческие»,
— Михаил Васильевич Ломоносов


Фанни «Химияи органикӣ» ба гурӯҳи фанҳои ҳатмии бахши  фанни тахассусӣ аз рӯи ихтисоси «Химия» (1-020403) дохил мешавад.

Дар нақшаи таълимии заминавӣ, нақшаи корӣ аз рӯи ихтисос ва Барномаи таълим барои омӯзиши фанни мазкур дар семестри 4-ум, 5-ум ва 6-ум 16 кредит (256 соат) ҷудо шудааст. Барои дарсҳои аудиторӣ 13 кредит (208 соат), барои дарсҳои КМДРО (кори мустаъқилонаи донишҷу бо роҳбарии омӯзгор) 3 кредит (48 соат), инчунин барои КМД (корҳои мустаъқилонаи донишҷуён) 8 кредит (128 соат) ҷудо шудааст. Дарсҳои лексионӣ, амалӣ, корҳои  мустақилонаи донишҷӯён бо роҳбарии омӯзгор (КМДРО) дар ҷадвали дарсҳо гузошта мешаванд  ва ба сарбории умумии таълимии омӯзгор ва донишҷӯ ворид карда мешаванд. Номгӯи корҳо ва супоришҳои барои корҳои мустақилонаи донишҷӯён (КМД) пешбинишуда ба ҳаҷми умумии сарброии омӯзгор дохил намешавад. Аммо омӯзгори фан рафти иҷрои КМД-ро назорат мебарад ва дар журнали кафедра қайд мегузорад.


Дастур барои дохилшавандагони мактабҳои олӣ, коллеҷҳо, шӯъбаҳои тайёрӣ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна

Дастур барои дохилшавандагони мактабҳои олӣ, коллеҷҳо, шӯъбаҳои тайёрӣ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна

Дастур барои дохилшавандагони мактабҳои олӣ, коллеҷҳо, шӯъбаҳои тайёрӣ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна

Комплекси таълимию методӣ аз фанни «таҳлили моддаҳои органикӣ» яке аз ҷузъҳои «Барномаи асосии таҳсилот»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба шумор рафта, аз рӯйи ҳар як ихтисоси тайёр намудани мутахассисон тартиб дода мешавад. Комплекси таълимию методӣ аз фанни «таҳлили моддаҳои органикӣ» низоми васоити дидактикии таълимро дарбар мегирад, ки бо мақсади ба роҳ мондани методикаи самараноки ташаккул додани салоҳиятҳои касбии дар «Барномаи асосии таҳсилот»-и мақсаднок дарҷ гардида, таҳия карда мешавад.

Комплекси таълимию методӣ аз фанни «таҳлили моддаҳои органикӣ»  барои донишҷӯёни соли чорум ва панҷуми таҳсили факултети химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ пешбинӣ шуда, бандҳои зеринро дарбар мегирад: мақоми фан дар тайёрии касбӣ; салоҳиятнокии касбие, ки фан инкишоф медиҳад; санҷиши натиҷаҳои таълим; ҷадвали тақсимоти фан (дар семестрҳо); барномаи таълимии фан; номгӯи мавзӯъҳои дарсҳо ва тақсимоти соатҳо; номгӯи мавзӯъҳои КМДРО; номгӯи мавзӯъҳои КМД; номгӯи корҳои мустақилона; таъминоти моддӣ – техникии фан; фишурдаи матни лексияҳо; шарҳи мухтасари дарсҳои амалӣ; шарҳи мухтасари дарсҳои семинарӣ; шарҳи мухтасари дарсҳои лабораторӣ; маҷмӯи масъалаҳо, машқҳо, супоришҳо барои дарсҳои амалӣ, семинарӣ ва лабораторӣ; намунаи вариантҳои тестӣ барои корҳои мустақилона ва санҷиши дониш; саволномаи имтиҳон, санҷиши дифференсиалӣ; рӯйхати адабиёт аз фан (асосӣ, иловагӣ, электронӣ).