Тести санҷиши сатҳи дониш 2

1.     «Информатика» – илм дар бораи … мебошад.

а) ҷобаҷогузории иттилоот дар барандагони техникӣ

б) иттилоот ва тарзҳои нигаҳдории он

в)хосиятҳову тарзҳои тасвиркунӣ, усулу воситаҳои ғункунӣ, қабулкунӣ, нигаҳдорӣ,табдил, ирсол, сабт ва истифодаи  иттилоот бо истифода аз техникаи компютерӣ ва технологияи иттилоотӣ (*)

г) татбиқи компютер дар раванди таълим

2.     Нишондоди аниқи пайдарпайии амалиёт, ки пас аз иҷрои онҳо масъала ҳалли худро меёбад кадом аст?

а) формула

б) алгоритм (*)

в) маҷмӯъ

г) система

3.     Калимаи алгоритм бо номи кадом мутафаккири намоёни Осиёи Марказӣ алоқаманд аст?

а) Рӯдакӣ

б) Бедил

г) Берунӣ

в) Ал-Хоразмӣ (*)

4.     Тасвири графикии сохтори мантиқии алгоритм кадом аст?

а) матн

б) формула-матн

в) блок-схема (*)

г) барнома

5.     Пайдарпай такроран иҷрошавии баъзе марҳалаҳои ҳалли масъаларо алгоритми ... меноманд.

а) хаттӣ

б) шоханок

в) даврӣ (*)

г) умумӣ

6.     Пайдарпайии дастурҳои компютериро … мегӯянд.

а) доимӣ

б) барнома (*)

в) тағйирёбанда

г) функсия

7.     Иттилоот чист?

а) хосияти объект
б)
қисми муҳити атроф
в) маълумот дар бораи ягон чиз (*)

г) синфхонаи компютерӣ

8.     Папирус, китобҳо ва дискҳо имконият медиҳанд, ки …

а) иттилоот ҳифз карда шавад (*)
б) иттилоот табдил дода шавад
в) иттилоот ранг карда шавад
г) иттилоот э
ҷод карда шавад

9.     Кадом тасдиқоти зерин хато аст?

а) Иттилоот метавонад матнӣ бошад
б) Иттилоот метавонад садо
ӣ бошад
в) Иттилоот наметавонад график
ӣ бошад (*)

г) Иттилоот метавонад савтӣ бошад

10.             Кадом тасдиқоти зерин хато нест?

а) Иттилоотро ҳифз кардан ва интиқол додан мумкин нест
б) Иттилоотро табдил ва инти
қол додан мумкин аст (*)
в) Иттилоот
қисми муҳити атроф аст

г) Иттилоот наметавонад савтӣ бошад

11.             Хатҳои алоқаи телефонӣ, нурӣ-нахӣ, маснӯӣ имконият медиҳанд, ки…

а) иттилоот ҳифз карда шавад
б) иттилоот ирсол дода шавад (*)
в) иттилоот табдил дода шавад
г) иттилоот э
ҷод карда шавад

12.             Миқдори иттилоот …. хизмат мерасонад.

а) барои муайянкунии дараҷаи дақиқии иттилоот
б) барои муайянкунии суръати инти
қоли иттилоот
в)
ҳамчун ченаки камшавии номуайянӣ (*)
г) барои муайянкунии
ҳаҷми хотираи фаврии компютер

13.             Воҳиди хурдтарини ченаки миқдори иттилоот кадом аст?

а) 1 бод
б) 1 бит (*)
в) 1 байт
г) 1 Кбайт

14.             Як Кбайт баробар аст ба …

а) 1 000бит

б) 1024 бит
в) 1 000 000 байт

г) 1024 байт(*)

15.             Як Мбайт баробар аст ба …

а) 1 000 000 бит

б) 1 000 000 байт

в) 1024 Кбайт (*)
г) 1024 байт

 

16.             Тасвири адади даҳии 2-ро дар системаи ҳисобии дуӣ нишон диҳед.

а) 00

б) 10 (*)

в) 01

г) 11

17.             Протсессор иттилоотро дар … кор карда баромада метавонад.

а) системаи ҳисобии даҳӣ
б) шакли рамзи ду
ӣ (*)
в) дар забони барномасозии Бейсик
г) намуди матн
ӣ

18.             Маҳсулнокии кори компютер аз … вобаста аст.

а) андозаиэкрани дисплей
б) зуддии кори протсессор (*)
в) шиддати
қувваи барқ
г) суръати пахши тугма
ҳои сафҳакалид

19.             Иҷрочии алгоритм кист ё чист?

а) рӯйхати фармонҳои ҳалли масъалаи додашуда

б) барномае, ки дар асоси алгоритми додашуда сохта шудааст

в) забони барномасозии Бейсик

г) объекте, ки дастурҳои дар алгоритм нишондодашударо фаҳмида ва иҷро карда метавонад (*)

20.             Амсилаи объекти тадқиқшаванда объекти дигарест, ки он … инъикос менамояд.

а) ҳамаи хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

б) баъзе хосиятҳо ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

в) муҳимтарин хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо (*)

г) хосиятҳои дуюмдараҷаи объекти додашударо

21.             Амсилаҳамон миқдор иттилооте дорад, ки …

а) онро объекти тадқиқшаванда доро аст

б) он аз миқдори иттилооти объекти тадқиқшаванда камтар аст (*)

в) он аз миқдори иттилооти объекти тадқиқшаванда зиёдтар аст

г) он ба 1024 Кбайт баробар аст

22.             Марҳалаҳои асосии коркарди компютерии иттилоот кадомҳоянд?

а) дохил ва хориҷкунии иттилоот

б) дохилкунӣ, табдилдиҳӣ, нигаҳдорӣ ва хориҷкунии иттилоот (*)

в) сабти иттилоот дар шакли парванда

г) дохилкунии иттилоот

23.             Хосияти умумии мошини Беббиҷ, компютерҳои замонавӣ ва майнаи инсон аз қобилияти коркарди …. онҳо иборат аст.

а) иттилооти ададии(*)

б) иттилооти матнии

в) иттилооти садоии

г) иттилооти графикии

24.             Кадом амалиётро ҳангоми кори компютер иҷро намудан мумкин нест?

а) гузоштанидискет ба дискдон ва гирифтани онро

б) хомӯшкунӣ ё васлкунии қисмҳои берунаи компютерро(*)

в) бо пахши тугмаи RESET аз нав бакордарории компютерро

г) бо пахши тугмаҳои CTRL-ALT-DEL аз нав бакордарории компютерро

25.             Комплекти асосии компютерро кадом таҷҳизот ташкил медиҳад?

а) блоки системавӣ васафҳакалид

б) монитор, сафҳакалид ва муш

в) блоки системавӣ, сафҳакалид, монитор ва муш (*)

г) винчестер ва протсессор

26.             Кадомаш дуруст аст?

а) сафҳакалид – қисми дохилкунии иттилоот (*)

б) монитор - қисми интиқоли иттилоот

в) муш - қисми хориҷкунии иттилоот

г) принтер - қисми дохилкунии иттилоот

27.             Блоки рақамии сафҳакалидро бо пахши кадом тугма фаъол гардонидан мумкин аст?

а) Caps Lock

б) Num Lock (* )

в) Tab

г) Ctrl

28.             Парванда – ин … мебошад.

а) воҳиди ченкуниииттилоот

б) соҳаи номгузошташудаи хотираи компютер (*)

в) матни ба воситаи принтер чопкардашуда

г) барномаи матнсозӣ

29.             Ба параметрҳои парванла чӣ дохил мешавад?

а) имконияти нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии парванда

б) ном, намуд, андоза, таърих ва вақти эҷоди парванда (*)

в) равзанае, ки дар бораи парванда маълумот медиҳад

г) матнӣ ё графикӣ будани он

30.             Навъи парвандаро чӣ муайян мекунад?

а) андозаи парванда

б) намуди иттилооти дар он маҳфузбуда – матнӣ, графикӣ, садоӣ (*)

в) таърихи эҷоди парванда

г) вақти эҷоди парванда

31.             Сатри Primer.tхt 15Kb 25.01.01 10.30 чиро мефаҳмонад?

а) парванда дар папкаи Primer маҳфуз аст

б) андозаи парванда ба 15Kb баробар аст (*)

в) парванда графикӣ аст

г) парванда махфӣ аст

32.             Ҳангоми анҷоми кори компютер ҳамаи иттилооти дар … буда нест мешавад.

а) диски чандирӣ

б) хотираи фаврӣ(*)

в) CD-ROM

г) винчестер

33.             Барои иҷро намудани ҳисоббарориҳои ҷадвалӣ кадом барномаро истифода бурдан қулайтар аст?

а) таҳриргари графикӣ

б) протсессори ҷадвалӣ (*)

в) системаи амалиётӣ

г) протсессори матнӣ

34.             Объекти хурдтарини таҳриргари матнӣ кадом аст?

а) калима

б) пиксел (нуқтаи экран)

в) абзатс

г) аломат(*)

35.             Амали форматбандии таҳриргари матнӣ имконият медиҳад, ки …

а) санад сабт карда шавад

б) ба матни санад ҷадвал илова карда шавад

в) параметрҳои абзатс ва ҳуруф интихоб карда шавад (*)

г) ба матн расм илова карда шавад

36.             Амалҳои нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии матнро дар таҳриргари матнӣ танҳо пас аз иҷрои амали … гузаронидан мумкин аст.

а) курсорро дар мавқеи муайян гузоштан

б) сабти файл

в) чопи файл

г) ҷудокунии фрагменти матн (*)

37.             Параметрҳои асосии ҳуруф дар таҳриргари матнӣҳуруф аст.

а) гарнитури ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии (*)
б) фосила
ҳои ҳошиявӣ ва байнисатрии

в) майдон ва қолаби

г) услуб ва қолаби

38.             Асбобҳои таҳриргари графикӣ инҳоянд:

а) хат, давра, росткунҷа

б) ҷудокунӣ, нусхабардорӣ, гузоштан

в) қалам, мӯқалам, хатпоккунак (*)

г) палитраи рангҳо

39.             Амалиёти асосии таҳриргари графикӣ инҳоянд:

а) хат, давра, росткунҷа

б) қалам, мӯқалам, хатпоккунак

в) палитраи рангҳо

 г) ҷудокунӣ, нусхабардорӣ, гузоштан (*)

40.             Фосилаи (диапазон) А1:В3 дар ҷадвали электронӣ чанд катакро дарбар мегирад?

а) 6 (*)

б) 5

в) 4

г) 3

41.             Ҷузъи асосии ҷадвали электронӣ … аст.

а) катак (*)

б) сутун

в) сатр

г) формула

42.             Навиштаи пойгоҳи додаҳоро, ки дар шакли ҷадвал тасвир шудааст, … ташкил медиҳад.

а) майдон дар ҷадвал

б) номи майдон дар ҷадвал

в)сатр дар ҷадвал(*)

г) катак дар ҷадвал

43.             Ҷузъи асосии пойгоҳи додаҳо … аст.

а) майдон

б) форма

в) ҷадвал

г) навишта (*)

44.             Миқдори рамзгузории ҳарфҳои алифбои русӣ … аст.

а) якто

б) дуто - MS-DOS, WINDOWS

в) сето - MS-DOS, WINDOWS, Macintosh

г) шашто - MS-DOS, WINDOWS, Macintosh, Linuх, КОИ-8, ISO (*)

45.             Абарматн – ин …

а) матни хеле калон аст

б) матни санади электронӣ мебошад, ки дар он вобаста аз нишонаҳои бақайдгирифташуда, имконияти истифодаи дигар матни санадҳо мавҷуд аст (*)

в) матни компютерӣ

г) матни бо ёрии ҳуруфи андозааш калон гирифташуда

46.             Почтаи электронӣ (e-mail) … интиқол медиҳад.

а) танҳо пайғомро

б) танҳо парвандаро

в) пайғом ва замимаҳои парвандаиро(*)

г) видеотасвирҳоро

 

47.             Вебсафҳа метавонад … -ро дарбар гирад.

а) матн, расм, садо ва видео(*)

б) матн, расм ва садо

в) матн ва расм

г) танҳо матн

48.             Суроғаи почтаи электронӣ дар Internet -user_name@int.glasnet.ruаст. Номи соҳиби суроға чист?

а) ru

б) glasnet.ru

в) user_name (*)

г) int.glasnet.ru

49.             Комплекти асосии компютерро кадом таҷҳизот ташкил медиҳад?

а) блоки системавӣ ва сафҳакалид

б) монитор, сафҳакалид ва муш

в) блоки системавӣ, сафҳакалид, монитор ва муш (*)

г) винчестер ва протсессор

50.             Кадомаш дуруст аст?

а) сафҳакалид – қисми дохилкунии иттилоот (*)

б) сафҳакалид – қисми хориҷкунии иттилоот

в) муш - қисми хориҷкунии иттилоот

г) принтер - қисми дохилкунии иттилоот

51.             Парванда – ин … мебошад.

а) воҳиди ченкунии  иттилоот

б) соҳаи номгузошташудаи хотираи компютер (*)

в) матни ба воситаи принтер чопкардашуда

г) барномаи матнсозӣ

52.             Маҷмӯъ … дар бар мегирад.

а) ҳамаи ҷузъҳои зермаҷмӯъро (*)

б) қисми ҷузъҳои зермаҷмӯъро

в) чор ҷузъи зермаҷмӯъро

г) нисфи  ҷузъҳои зермаҷмӯъро

53.             Чор амали арифметикӣ инҳоянд:

а) ҷамъ ва тарҳ

б) ҷамъ, тарҳ ва зарб

в) ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим (*)

г) ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва бадараҷабардорӣ.

54.            Нишондоди аниқи пайдарпайии амалиётҳо, ки пас аз иҷрои онҳо масъала ҳалли худро меёбад кадом аст?

а)протокол

б) алгоритм (*)

в) маҷмӯъ

г) система

55.             Амсилаи объекти тадқиқшаванда объекти дигарест, ки он … инъикос менамояд.

а) ҳамаи хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

б) баъзе хосиятҳо ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

в) муҳимтарин хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо (*)

г) хосиятҳои дуюмдараҷаи объекти додашударо

56.             Иҷрочии алгоритм … аст.

а) рӯйхати фармонҳои ҳалли масъалаи додашуда

б) барномаи дар асоси алгоритм сохташуда

в) забони барномасозии Бейсик

г) объекти дастурҳои дар алгоритм нишондодашударо фаҳмида, иҷро карда метавонистагӣ (*)

57.             Ба параметрҳои парванда чиҳо дохил мешаванд?

а) имконияти нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии парванда

б) ном, намуд, андоза, таърих ва вақти эҷоди парванда (*)

в) равзанае, ки дар бораи парванда маълумот медиҳад

г) матнӣ ё графикӣ будани он

58.             «Асосҳои информатика ва назарияи алгоритмҳо»  – илм дар бораи … мебошад.

а) ҷобаҷогузории  иттилоот дар барандагони техникӣ

б) иттилоот ва тарзҳои нигаҳдории он

в)хосиятҳову тарзҳои тасвиркунӣ, усулу воситаҳои ғункунӣ, қабулкунӣ, нигаҳдорӣ,  табдил, ирсол, сабт ва истифодаи иттилоот бо истифода аз техникаи компютерӣ ва технологияи иттилоотӣ (*)

г) татбиқи компютер дар раванди таълим

59.             Каналҳои алоқаи телефонӣ, нурӣ-нахӣ, маснӯӣ имконият медиҳанд, ки…

а) иттилоот ҳифз карда шавад
б) иттилоот ирсол карда шавад (*)
в) иттилоот табдил дода шавад
г) иттилоот э
ҷод карда шавад

60.             Хосияти умумии мошини Беббиҷ, компютерҳои замонавӣ ва тафаккури инсон аз қобилияти коркарди …. онҳо иборат аст.

а) иттилооти ададии(*)

б) иттилооти матнии

в) иттилооти садоии

г) иттилооти графикии

61.             Диапазони А1:В3 дар ҷадвали электронӣ чанд катакро дарбар мегирад?

а) 6 (*)

б) 5

в) 4

г) 3

62.             Сатри Primer.tхt 15Kb 25.01.01 10.30 чиро мефаҳмонад?

а) парванда дар ҷувздони Primer маҳфуз аст;

б) андозаи парванда ба 15Kb баробар аст (*)

в) парванда графикӣ аст

г) парванда махфӣ аст

63.             Маҳсулнокии кори компютер аз … вобаста аст.

а) андозаи  экрани дисплей
б) зуддии кори протсессор (*)
в) шиддати
қувваи барқ
г) суръати пахши тугма
ҳои сафҳакалид

64.             Барои иҷро намудани ҳисоббарориҳои ҷадвалӣ кадом барномаро истифода бурдан қулайтар аст? 

а) Таҳриргари графикӣ

б) Протсессори ҷадвалӣ (*)

г) Системаи амалиётӣ

в) Протсессори матнӣ

65.             Амали форматбандии таҳриргари матнӣ имконият медиҳад, ки …

а) санад сабт карда шавад

б) ба матни санад ҷадвал илова карда шавад

в) параметрҳои абзатс ва ҳуруф интихоб карда шавад (*)

г) ба матн расм илова карда шавад

66.             Абарматн – ин …

а) матни хеле калон аст

б) матни санади электронӣ мебошад, ки дар он вобаста аз нишонаҳои бақайдгирифташуда, имконияти истифодаи дигар матни санадҳо мавҷуд аст (*)

в) матни компютерӣ

г) матни бо ёрии ҳуруфи андозааш калон гирифташуда

67.             Почтаи электронӣ (e-mail) … интиқол медиҳад.

а) танҳо пайғомро

б) танҳо парвандаро

в) пайғом ва замимаҳои парвандаиро  (*)

г) танҳо видеотасвирҳоро

68.             Суроғаи почтаи электронӣ дар Internet -  user_name@int.glasnet.ru  аст. Номи рамзии соҳиби суроға чист?

а) ru

б) glasnet.ru

в) user_name (*)

г) int.glasnet.ru

69.             Web-сафҳа метавонад … -ро дарбар гирад.

а) матн, расм, садо ва видео  (*)

б) матн, расм ва садо

в) матн ва расм

г) танҳо матн

70.             Папирус, китобҳо ва дискетҳо имконият медиҳанд, ки …

а) иттилоот ҳифз карда шавад (*)
б) иттилоот табдил дода шавад
в) иттилоот ранг карда шавад
г) иттилоот э
ҷод карда шавад

71.             Миқдори рамзгузории аломатҳои кириллӣ … аст.

а) якто – WINDOWS

б) дуто - MS-DOS, WINDOWS

в) сето - MS-DOS, WINDOWS, Macintosh

г) шашто - MS-DOS, WINDOWS, Macintosh, Linuх, КОИ-8, ISO (*).

72.             Тасвири адади даҳии 2-ро дар системаи ҳисоби дуӣ нишон диҳед.

а) 00

б) 10 (*)

в) 01

г) 11

73.             Амсилаи объекти тадқиқшаванда объекти дигарест, ки он инъикос менамояд.

а) ҳамаи хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

б) баъзе хосиятҳо ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо

в) муҳимтарин хосиятҳо, сохтор ва самтҳои тағйирёбии объекти додашударо (*)

г) хосиятҳои дуюмдараҷаи объекти додашударо

74.             Амсила ҳамон миқдор иттилооте дорад, ки

а) онро объекти тадқиқшаванда доро аст

б) он аз миқдори иттилооти объекти тадқиқшаванда камтар аст (*)

в) он аз миқдори иттилооти объекти тадқиқшаванда зиёдтар аст

г) он ба 1024 Кбайт баробар аст

75.             Навиштаи пойгоҳи додаҳоро, ки дар шакли ҷадвал тасвир шудааст, ташкил медиҳад.

а) майдон дар ҷадвал

б) номи майдон дар ҷадвал

в)сатр дар ҷадвал (*)

г) катак дар ҷадвал

76.             Ҷузъи асосии пойгоҳи додаҳо аст.

а) майдон

б) форма

в) ҷадвал

г) навишта (*)

77.             Калидмайдонҳо дар ҷадвалҳои пойгоҳи додаҳо барои чӣ истифода бурда мешаванд?

а)  барои алоқамандкунии дархостҳо

б)  барои худкорсозии дохилкунии маълумот

в)   барои пайваст намудани ҷадвалҳо дар ПД (*)

г)   барои истифодаи майдони Мемо

78.             Чиро амсила мегӯянд?

а)  Корбарӣ бо барномаҳои графикиро

б)  Тасвири объекти тадқиқшавандаро, ки хосиятҳои муҳим, сохтор ва самтҳои тағйирёбии онро таҷассум менамояд

в)   Алгоритмро

г)   Раванди барномарезиро

79.             Чӣ тавр аз системаи даҳӣ ба системаи дуӣ гузаштан мумкин аст?

а)  Адади додашударо пайдарпай ба ду зарб намудан зарур аст

б)  Адади додашударо пайдарпай ба ду тақсим намудан зарур аст (*)

в)   Аз адади додашуда пайдарпай дуро тарҳ намудан зарур аст

г)   Ҳамаи рақамҳоро ҷамъ намудан зарур аст

80.             Ададро тибқи нақшаи зерин тарҷума кунед: (678)10=(…)8=(…)2=(…)10

а)  (678)10=(1666)8=(1010110111)2=(678)10

б)  (678)10=(1226)8=(1010101110)2=(678)10

в)   (678)10=(1246)8=(1010100110)2=(678)10  (*)

г)   (678)10=(1236)8=(1110100110)2=(678)10


Last modified: Friday, 11 December 2015, 4:08 PM