Адабиётҳо

  1. М.Н. Қосимова. Хат ва имлои матни классикии тоҷик. Душанбе, «Маориф», 1989.
  2. Усмон Каримов. Таълими хат, имло ва матни классикии тоҷик. Душанбе, «Маориф», 1993.
  3. Шеваи омўзиши имлои форсӣ ва нигориш. Теҳрон, 1370.
  4. Муҳаммадқосим Алимардонӣ. Форсии чаҳоруми дабистон. Теҳрон, 1376.
  5. Умар Сафар. Алифбои ниёгон ва матн (Маҷмўаи матнҳо). Душанбе-2006.
  6. И.К. Овчинникова. Учебник персидского языка, часть 1. Издательство Московского Университета, 1956.
  7. Дуктур Муҳаммад Футўҳӣ, дуктур Ҳабибуллоҳ Аббосӣ. Форсии умумӣ, дарсномаи донишгоҳӣ. Теҳрон, 1384.
  8. Саъдии Шерозӣ. Гулистон. Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2008. 

Last modified: Tuesday, 15 December 2015, 4:53 PM