Мундариҷа

Муқаддима
1-Объект, предмет, мақсад ва вазифаҳои услуби таълими фанни таърих дар мактабҳои миёна
2-Мавҳум, моҳият ва аҳамияти илмии фанни таърих
3-Мақсад ва вазифаҳои раванди таълими таърих дар мактабоҳи миёна
4-Сохти таркибӣ ва мазмуни таълими фанни таърих дар мактабҳои миёна
5-Мавқеи шахсияти омӯзгор дар раванди таълими фанни мактабии таърих
6-Услубу усулҳои таълими фанни таърих.Беёни шифоҳӣ.
7-Аёният дар таълими фанни таърих
8-Нақши маводи чопии китобҳо ва усулҳои таълими он дар дарси таърих
9-Машғулияти синфӣ дар ҷараёни таълими фанни таърих
10-Кори беруназсинфӣ роҷеъ ба фанни таърих
Хулоса
Саволҳои санҷишӣ

Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:35 PM