Фонетика як шоҳаи илми забоншиносӣ буда, бештар овозҳо, харфҳо, коидаи хониши калимаву ибораҳоро дар бар мегирад. 

Фанни фонетикаи забони англисӣ дар катори грамматика ва амалияи нутки шифоҳи, мавкеи маҳсусро касб намуда, барои бехтару хубтар аз хун намудани забони англисӣ, аҳамияти хосаро доро мебошад.