Ба донишж=ёни ихтисосьои иытисодц ва молиявц ом=зонидани асосьои информатика ва технологияи компютерц дар базаи компютерьои фардц ва воситаьои барномавии муосир; омода намудани оньо барои самаранок истифода намудани воситаьои ьисоббарории электрони дар раванди ьалли масъалаьои иытисодц, молиявц ва бонки.